"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi trường (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động phối hợp ứng phó khi có tin bão khẩn cấp vào An Giang.
11-06-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang.
30-03-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bản quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,892,628 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner