"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp địa phương đối với cán bộ chuyên trách; phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khóm; chế độ sinh hoạt.
07-12-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập.
07-12-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2008.
07-11-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer đối với học sinh người dân tộc Khmer và cán bộ, công chức công tác tại vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống.
22-08-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập "Quỹ cho người lao động An Giang vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng".
25-07-2007 Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng phục vụ chính sách xã hội.
27-06-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ.
20-03-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ mặt trận, đoàn thể công tác ở khóm, ấp.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,905,116 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner