"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội (Năm 2020)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 22 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội được ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2020 Quyết định số 73/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 101/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
31-12-2020 Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
29-12-2020 Quyết định số 58/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang.
29-12-2020 Quyết định số 3046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Tân Sửu năm 2021.
24-12-2020 Quyết định số 3004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang.
17-12-2020 Công văn số 1321/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
08-12-2020 Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ thù lao đối với người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù, có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.
08-12-2020 Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025.
08-12-2020 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều và người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang.
08-12-2020 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.
11-11-2020 Quyết định số 2614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.
07-09-2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
10-07-2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang.
10-07-2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh An Giang.
10-07-2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh An Giang.
05-05-2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang.
05-05-2020 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV”.
05-05-2020 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang”.
05-05-2020 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
08-04-2020 Quyết định số 785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chọn 28 xã điểm và 02 huyện điểm tập trung chỉ đạo và hỗ trợ đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,905,534 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner