"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo (Năm 2020)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2020 Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
25-11-2020 Quyết định số 2743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.
12-11-2020 Quyết định số 2621/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
11-11-2020 Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.
15-10-2020 Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang.
16-09-2020 Chỉ thị số 2206/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cơ bản công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021.
10-09-2020 Công văn số 966/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
04-09-2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.
12-08-2020 Kế hoạch số 492/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020.
30-07-2020 Quyết định số 1799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang.
19-06-2020 Quyết định số 1428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.
07-04-2020 Quyết định số 777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang (lần 2).
02-03-2020 Quyết định số 424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,868,394 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner