"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tư pháp (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2015 Kế hoạch số 612/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016.
10-08-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang.
12-06-2015 Quyết định số 1031/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang.
19-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Phú Tân.
18-03-2015 Kế hoạch số 94/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2015.
25-02-2015 Kế hoạch số 49/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật Hộ tịch.
10-02-2015 Kế hoạch số 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,209,954 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner