"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp - Nông thôn (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 24 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Quyết định số 2896/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Long An, thị xã Tân Châu, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015.
25-12-2015 Quyết định số 2895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015.
25-12-2015 Quyết định số 2894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015.
25-12-2015 Quyết định số 2893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015.
25-12-2015 Quyết định số 2892/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015.
25-12-2015 Quyết định số 2891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015.
25-12-2015 Quyết định số 2890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015.
25-12-2015 Quyết định số 2889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015.
25-12-2015 Quyết định số 2888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015.
25-12-2015 Quyết định số 2887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015.
25-12-2015 Quyết định số 2886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015.
13-11-2015 Kế hoạch số 520/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đợt cao điểm hành động Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
13-11-2015 Quyết định số 2580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí và Kế hoạch đấu thầu Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất và cung ứng giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
10-11-2015 Quyết định số 2549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2018.
21-09-2015 Quyết định số 1966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tiêu chí Cánh đồng lớn lúa, nếp tỉnh An Giang.
15-09-2015 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2020.
02-07-2015 Quyết định số 1261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hợp đồng mẫu liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh An Giang.
02-07-2015 Quyết định số 1258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang.
12-06-2015 Quyết định số 1040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh việc phê duyệt Kế hoạch mở rộng kết quả thực hiện Dự án “Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam” do JICA tài trợ.
10-06-2015 Quyết định số 1011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015-2020 theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,293,911 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner