"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Quốc phòng (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Quốc phòng được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2015 Chỉ thị số 2808/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quốc phòng địa phương năm 2016.
12-10-2015 Chỉ thị số 2184/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội trên địa bàn tỉnh An Giang.
16-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015.
06-05-2015 Quyết định số 718/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh số 16 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang.
11-02-2015 Kế hoạch số 40/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,267,194 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner