"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi trường (Năm 2020)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường được ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2020 Quyết định số 68/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
29-09-2020 Quyết định số 2285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được bổ sung thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
11-09-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành quy định về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Long Xuyên.
08-09-2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại trạm xử lý nước rỉ rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
17-08-2020 Quyết định số 1933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
13-08-2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
18-06-2020 Quyết định số 1418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
03-06-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang.
05-05-2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang.
08-04-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Thoại Sơn, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,893,368 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner