"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 159 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-04-2022 Quyết định số 870/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang.
20-01-2022 Quyết định số 101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh An Giang.
31-12-2021 Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND.
22-12-2021 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
08-12-2021 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025.
08-12-2021 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022.
16-11-2021 Kế hoạch số 692/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang.
15-11-2021 Kế hoạch số 687/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tỉnh An Giang.
09-11-2021 Công văn số 1290/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 28/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
09-11-2021 Công văn số 1289/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 28/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
20-08-2021 Quyết định số 1963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2023.
19-08-2021 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.
15-04-2021 Báo cáo số 195/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kinh tế - xã hội Quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021.
24-03-2021 Quyết định số 588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025.
15-03-2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND.
27-01-2021 Quyết định số 179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025.
19-01-2021 Kế hoạch số 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021 tỉnh An Giang.
19-01-2021 Quyết định số 104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh An Giang.
27-11-2020 Báo cáo số 752/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021.
13-10-2020 Báo cáo số 626/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,497,154 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner