"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân Sách  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 185 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân Sách:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2021 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện.
22-12-2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc Phương án phân bổ, sử dụng vốn và danh mục đầu tư công năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.
22-12-2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện.
22-12-2021 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện An Phú năm 2022.
08-12-2021 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương.
08-12-2021 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2021.
08-12-2021 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2020.
08-12-2021 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2022.
08-12-2021 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2022.
08-12-2021 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022.
28-10-2021 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh An Giang.
28-10-2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh An Giang.
28-10-2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang.
28-10-2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang.
10-08-2021 Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng và hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.
12-07-2021 Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang.
19-03-2021 Công văn số 220/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 15/3/2021 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh An Giang.
31-12-2020 Quyết định số 69/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang.
02-11-2020 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
20-08-2020 Quyết định số 1976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính An Giang.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,477,780 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner