"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thương mại  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 32 văn bản thuộc lĩnh vực Thương mại:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-03-2022 Quyết định số 580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang.
13-08-2021 Quyết định số 1881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và và Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế.
25-03-2021 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang.
17-03-2021 Quyết định số 551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2021.
11-01-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang.
20-10-2020 Quyết định số 2442/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn chấm điểm để công nhận chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại đạt tiêu chí văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang.
10-07-2020 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B thành dự án nhóm A và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.
29-04-2020 Quyết định số 961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2020.
31-10-2018 Quyết định số 2731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại biên giới tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
30-07-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
18-07-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh An Giang.
08-11-2017 Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thực hiện tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang.
02-11-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố Châu Đốc.
22-08-2017 Kế hoạch số 485/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về Hoà giải thương mại.
13-02-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang.
11-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
22-12-2016 Kế hoạch số 687/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang.
23-09-2016 Chỉ thị số 2648/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang.
23-09-2016 Quyết định số 2645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016 - 2020.
30-08-2016 Quyết định số 2423/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,520,327 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner