"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Quốc phòng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 58 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Quốc phòng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2021 Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
22-12-2021 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quốc phòng địa phương năm 2022.
14-07-2021 Báo cáo số 427/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang (theo Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 02/6/2021 của Tỉnh ủy).
30-07-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh An Giang.
02-05-2018 Quyết định số 951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hướng dẫn Tiêu chí an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong khu dân cư.
17-11-2017 Kế hoạch số 682/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg, ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
15-11-2017 Kế hoạch số 671/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
26-10-2017 Kế hoạch số 630/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ.
18-09-2017 Kế hoạch số 529/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
18-09-2017 Kế hoạch số 528/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.
16-08-2017 Kế hoạch số 474/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020.
16-08-2017 Công văn số 1422/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp PCCC đối với khu dân cư.
14-07-2017 Kế hoạch số 419/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án 2 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2017 - 2020.
07-06-2017 Quyết định số 1716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh An Giang.
16-02-2017 Kế hoạch số 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.
22-12-2016 Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quy định tổ chức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
22-12-2016 Kế hoạch số 686/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017.
05-12-2016 Công văn số 1748/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC&CNCH.
10-11-2016 Chỉ thị số 3245/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quốc phòng địa phương năm 2017.
07-11-2016 Kế hoạch số 587/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,561,391 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner