"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 41 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-02-2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
31-12-2021 Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang.
03-03-2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND.
31-12-2020 Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực công thương.
31-12-2020 Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
14-12-2020 Quyết định số 2906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang.
11-11-2020 Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
04-08-2020 Quyết định số 1825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cung cấp điện và tiết kiệm năng lượng tỉnh An Giang.
25-12-2019 Quyết định số 77/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại Khu liên hợp xử lý rác Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
05-09-2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 3173/2005/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
11-07-2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang.
26-10-2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong các khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang.
14-09-2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang.
13-07-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
05-06-2018 Quyết định số 1261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018.
21-05-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang.
06-04-2018 Kế hoạch số 178/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.
29-12-2017 Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020.
07-12-2017 Quyết định số 86/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành mẫu “Đơn đề nghị xác nhận Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công”; mẫu “Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang.
01-12-2017 Quyết định số 3609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ngừng, bổ sung danh mục các đề án khuyến công hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh An Giang năm 2017.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,476,860 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner