"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thông tin và Truyền thông (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2014 Kế hoạch số 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang.
29-12-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu tra cứu tình trạng hồ sơ trên địa bàn tỉnh An Giang.
29-12-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu tra cứu tình trạng hồ sơ trên địa bàn tỉnh An Giang.
17-11-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
15-09-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các khu vực khi lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin giấy phép xây dựng ở các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,474,787 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner