"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân Sách (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân Sách được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Tân Châu năm 2015.
12-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách nhà nước huyện Phú Tân năm 2015.
05-12-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh An Giang.
05-12-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang.
05-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2015.
05-12-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư xây dựng năm 2015 từ các nguồn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết.
05-12-2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII về phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư xây dựng năm 2014 từ nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết.
05-12-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2013.
20-10-2014 Quyết định số 1827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
20-10-2014 Chỉ thị số 15/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
16-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước huyện Phú Tân năm 2014.
08-07-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tỷ lệ điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,474,673 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner