"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Y tế (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Y tế được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về việc thông qua kế hoạch thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 của thị xã Châu Đốc.
22-08-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý.
23-07-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức trợ cấp cho cán bộ, công chức gốc là y, bác sỹ công tác tại Sở Y tế, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố.
10-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý.
11-04-2012 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống bệnh tay - chân - miệng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,496,577 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner