"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.
18-10-2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 của tỉnh An Giang.
06-06-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2005 – 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,892,627 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner