"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp - Nông thôn (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-11-2007 Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang.
11-09-2007 Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống do cơ quan địa phương thực hiện.
30-05-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường quản lý Nhà nước về phát triển nuôi trồng thủy sản.
13-04-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm.
24-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ hợp tác trong nông nghiệp.
19-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Tăng cường vai trò, năng lực của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2006 - 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,901,450 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner