"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Y tế  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 68 văn bản thuộc lĩnh vực Y tế:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-11-2021 Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang.
12-10-2021 Quyết định số 2330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Hướng dẫn chuẩn hóa hoạt động khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang”.
05-04-2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 28 tháng 02 năm 2011 về việc quy định chế độ khuyến khích, thu hút đối với Bác sĩ tự nguyện tham gia làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang.
23-12-2020 Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực y tế.
09-07-2020 Quyết định số 1612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành;thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang.
27-04-2020 Công văn số 432/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
23-04-2020 Công văn số 418/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.
24-12-2019 Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý.
24-12-2019 Quyết định số 73/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về “Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025”.
11-12-2019 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025.
11-12-2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý.
12-07-2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý.
12-07-2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ phụ cấp cho đối tượng làm công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh An Giang.
12-07-2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
19-10-2018 Quyết định số 2585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2017.
05-07-2018 Quyết định số 1580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2021.
16-01-2018 Kế hoạch số 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn năm 2018-2020 và định hướng đến năm 2025.
12-12-2017 Chỉ thị số 3688/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh.
07-11-2017 Quyết định số 3349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc.
07-11-2017 Quyết định số 3348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,297,054 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner