"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Quyết định số 4355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu ban hành Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực thị xã Tân Châu giai đoạn 2011-2015.
28-12-2012 Quyết định số 4354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu ban hành Kế hoạch Đầu tư phát triển Kết cấu hạ tầng Kinh tế - xã hội thị xã giai đoạn 2011-2015.
26-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
14-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013.
07-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013.
05-12-2012 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
10-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,517,399 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner