"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 28 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016.
09-12-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
02-12-2015 Thông báo số 569/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Hệ thống cấp nước Nam Kênh 10 - Châu Phú tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú.
05-11-2015 Quyết định số 2506/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2015.
02-11-2015 Quyết định số 2472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2016-2020 (đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) trên địa bàn tỉnh An Giang.
13-10-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc Ban hành Bản quy định thể thức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo giá linh hoạt trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện Phú Tân.
17-09-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang.
09-09-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh An Giang.
01-09-2015 Quyết định số 1771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung việc sử dụng đất của các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện, thị xã, thành phố.
23-07-2015 Kế hoạch số 333/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.
09-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2015.
09-07-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh An Giang.
08-07-2015 Chỉ thị số 1306/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất.
25-06-2015 Quyết định số 1164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
31-03-2015 Kế hoạch số 122/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang.
30-03-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
18-03-2015 Quyết định số 427/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
18-03-2015 Quyết định số 426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
18-03-2015 Quyết định số 425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện An Phú, tỉnh An Giang.
18-03-2015 Quyết định số 424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,494,523 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner