"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân Sách (Năm 2006)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân Sách được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình.
12-12-2006 Quyết định số 48/2006/QĐ-UBN của Ủy ban nhân dân tỉnh d về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang.
12-12-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2007.
12-12-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về viêc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã và thành phố.
08-12-2006 Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng các công trình hoàn thành trên địa bàn tỉnh An Giang.
25-08-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh và tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP, Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về bán đấu giá tài sản.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,896,928 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner