"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2007 Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
10-12-2007 Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
07-12-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh địa giới hành chính xã Vĩnh Thạnh Trung để thành lập thị trấn Vịnh Tre thuộc huyện Châu Phú.
07-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2008.
01-11-2007 Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.
01-11-2007 Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.
31-08-2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.
14-08-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bản quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
06-07-2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản Quy định quản lý đầu tư xây dựng khu dân cư và nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang.
14-06-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Phú ban hành kèm theo Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
29-05-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê trên địa bàn tỉnh An Giang.
20-04-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ trên địa bàn tỉnh An Giang.
02-02-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trình tự thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,907,093 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner