"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hành chính - Tổ chức (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 15 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính - Tổ chức được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2007 Quyết định số 81/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh An Giang.
07-12-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2008.
07-12-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh An Giang.
07-12-2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý đối với tài sản nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quản lý theo quy định pháp luật.
07-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
07-12-2007 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2008.
02-11-2007 Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện “một cửa” liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư.
27-08-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thuộc hệ thống Bắc Vàm Nao.
16-08-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa”liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và khí đốt hóa lỏng.
01-08-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản quy định về quy trình cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.
29-05-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 trên địa bàn tỉnh An Giang.
27-02-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui định về tổ chức, hoạt động của Nhà văn hoá và Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn.
22-02-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc Giấy phép kinh doanh.
09-02-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện “một cửa” liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư.
03-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Thủy sản tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,868,177 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner