"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 132 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-01-2022 Kế hoạch số 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
08-12-2021 Quyết định số 2916/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
08-12-2021 Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang.
08-12-2021 Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh An Giang.
14-09-2021 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.
27-08-2021 Kế hoạch số 530/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021.
27-08-2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc.
19-08-2021 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang.
11-08-2021 Quyết định số 1877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang.
10-06-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thoại Sơn.
25-02-2021 Quyết định số 349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang.
31-12-2020 Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
25-11-2020 Quyết định số 2743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.
12-11-2020 Quyết định số 2621/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
11-11-2020 Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.
15-10-2020 Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang.
16-09-2020 Chỉ thị số 2206/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cơ bản công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021.
10-09-2020 Công văn số 966/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
04-09-2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.
12-08-2020 Kế hoạch số 492/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,270,472 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner