"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 262 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-01-2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang.
24-12-2021 Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang.
20-12-2021 Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định dự án, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang.
14-12-2021 Công văn số 1417/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý đề nghị chuyển đổi từ trả tiền thuê đất hàng năm sang trả tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê đất còn lại trên địa bàn tỉnh.
08-12-2021 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục dự án có thu hồi đất năm 2022.
08-12-2021 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang.
08-12-2021 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trọng điểm nhóm C thành dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công.
08-12-2021 Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018.
01-11-2021 Quyết định số 2504/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm phối hợp của các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trong công tác thẩm định hồ sơ, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang.
20-10-2021 Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.
17-09-2021 Quyết định số 2142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.
07-09-2021 Công văn số 955/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 07/21021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang.
08-06-2021 Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định dự án, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang.
25-05-2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND Quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
14-05-2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.
23-04-2021 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang.
06-04-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND.
29-01-2021 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.
31-12-2020 Quyết định số 70/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng.
30-12-2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên.
Chuyển tới trang:  /14     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,270,796 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner