"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lâm nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2019 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác.
27-11-2017 Quyết định số 3554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang.
05-12-2016 Quyết định số 3441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh An Giang.
19-09-2016 Quyết định số 2606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.
03-08-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020.
08-09-2014 Quyết định số 1485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án khai thác cải tạo, trồng lại rừng, quy hoạch sản xuất nông lâm kết hợp tại Lâm trường Tỉnh đội, xã Tân Tuyến, xã Cô Tô và xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2020.
21-12-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,270,389 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner