"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nhà ở  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 20 văn bản thuộc lĩnh vực Nhà ở:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-11-2021 Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa tỉnh An Giang.
10-07-2020 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, điều chỉnh ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số trên địa bàn tỉnh An Giang.
07-11-2017 Quyết định số 3353/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh An Giang.
14-10-2016 Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh An Giang.
28-09-2016 Quyết định số 2672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016 (đợt 1).
29-08-2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh An Giang.
25-04-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang.
26-02-2016 Kế hoạch số 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2016 – 2020 (đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015) trên địa bàn tỉnh An Giang.
18-02-2016 Kế hoạch số 71/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020.
05-01-2016 Quyết định số 02/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.
10-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển Nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.
09-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
13-09-2013 Quyết định số 1952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang.
15-04-2009 Quyết định số 830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành "Quy định điều kiện tối thiểu về kinh doanh nhà trọ".
04-11-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
11-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
01-11-2007 Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh An Giang.
20-08-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang.
11-06-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định điều kiện tối thiểu về kinh doanh nhà trọ.
29-05-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về việc cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và đoàn ngoại giao thuê nhà tại tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,262,055 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner