"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Doanh nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 24 văn bản thuộc lĩnh vực Doanh nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2021 Quyết định số 2760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
28-09-2020 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
02-05-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
28-11-2018 Quyết định số 2998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
24-05-2018 Quyết định số 1146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang.
19-03-2018 Kế hoạch số 124/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang.
08-02-2018 Kế hoạch số 73/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020.
09-03-2017 Kế hoạch số 115/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện “Năm Doanh nghiệp” tỉnh An Giang.
08-03-2017 Kế hoạch số 113/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017.
03-03-2017 Báo cáo số 107/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết một năm hoạt động của Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp.
03-03-2017 Kế hoạch số 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020.
09-09-2016 Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu thức phân công quản lý doanh nghiệp mới thành lập địa bàn tỉnh An Giang.
03-08-2016 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang.
14-07-2016 Chương trình số 377/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
11-07-2016 Kế hoạch số 370/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020.
30-03-2016 Quyết định số 838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục hàng hóa có xuất xứ từ nước/vùng lãnh thổ thứ ba được phép xuất khẩu qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 2/2016).
30-03-2016 Quyết định số 837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 3/2016).
21-01-2016 Kế hoạch số 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020.
25-12-2015 Quyết định số 2885/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời Bộ tiêu thức phân công quản lý doanh nghiệp địa bàn tỉnh An Giang.
08-07-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,222,762 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner