"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2009)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2009 Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
10-09-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đất công trên địa bàn tỉnh An Giang.
09-09-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.
12-08-2009 Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng tùy tiện lấy đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng và chôn cất trên núi trái phép.
31-07-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.
30-07-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bản quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
28-07-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh An Giang.
22-05-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ trên địa bàn tỉnh An Giang.
20-05-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án tại địa bàn các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,481,135 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner