"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Quốc phòng (Năm 2009)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Quốc phòng được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2009 Chỉ thị số 14/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quốc phòng địa phương năm 2010.
07-08-2009 Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang.
10-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn thành lập quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,481,717 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner