"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo (Năm 2009)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2009 Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2009 – 2010.
24-08-2009 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về củng cố công tác phổ cập giáo dục và đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,477,084 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner