"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 2606 văn bản.
An ninh - Quốc phòng 55 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 3 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 121 văn bản
 
Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp 30 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 221 văn bản
 
Doanh nghiệp 21 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 104 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 41 văn bản
 
Hành chính - Tổ chức 756 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 8 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 35 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 126 văn bản
 
Lâm nghiệp 6 văn bản
 
Lao động - Việc làm 6 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 9 văn bản
 
Nhà ở 18 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 108 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 10 văn bản
 
Tài Chính - Ngân Sách 136 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 53 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 61 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 201 văn bản
 
Thương mại 24 văn bản
 
Tín Dụng - Ngân Hàng 1 văn bản
 
Tôn giáo - Dân tộc 8 văn bản
 
Tư pháp 67 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 74 văn bản
 
Y tế 53 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 250 văn bản.
6,490,043 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner