"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 2506 văn bản.
An ninh - Quốc phòng 55 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 3 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 115 văn bản
 
Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp 29 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 212 văn bản
 
Doanh nghiệp 20 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 104 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 38 văn bản
 
Hành chính - Tổ chức 716 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 8 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 35 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 120 văn bản
 
Lâm nghiệp 6 văn bản
 
Lao động - Việc làm 6 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 9 văn bản
 
Nhà ở 18 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 102 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 10 văn bản
 
Tài Chính - Ngân Sách 130 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 52 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 59 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 188 văn bản
 
Thương mại 23 văn bản
 
Tín Dụng - Ngân Hàng 1 văn bản
 
Tôn giáo - Dân tộc 8 văn bản
 
Tư pháp 66 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 72 văn bản
 
Y tế 52 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 249 văn bản.
5,951,803 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner