"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 2394 văn bản.
An ninh - Quốc phòng 54 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 3 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 105 văn bản
 
Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp 25 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 210 văn bản
 
Doanh nghiệp 19 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 94 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 36 văn bản
 
Hành chính - Tổ chức 689 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 7 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 32 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 114 văn bản
 
Lâm nghiệp 6 văn bản
 
Lao động - Việc làm 6 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 9 văn bản
 
Nhà ở 18 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 98 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 10 văn bản
 
Tài Chính - Ngân Sách 110 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 46 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 56 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 184 văn bản
 
Thương mại 21 văn bản
 
Tín Dụng - Ngân Hàng 1 văn bản
 
Tôn giáo - Dân tộc 7 văn bản
 
Tư pháp 66 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 69 văn bản
 
Y tế 51 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 248 văn bản.
5,301,402 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner