"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 05             Năm 2014 Ngày 08 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-03-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 02
Ủy ban nhân dân huyện An Phú
12-03-2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện An Phú. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2014 Báo cáo số 42/BC-UBND tÌNH HÌNH, KẾT QỦA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ I NĂM 2014. 31
535,930 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner