"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2012 Ngày 15 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-06-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
18-06-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh An Giang về ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu tra cứu tình trạng hồ sơ trên địa bàn tỉnh An Giang. 29
02-07-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. 31
03-07-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định các khu vực khi lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin giấy phép xây dựng ở các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. 51
05-07-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế Vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang. 62
03-07-2012 Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND về tăng cường tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh An Giang. 69
09-07-2012 Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND về tăng cường các biện pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang. 71
26-07-2012 Chỉ thị số 11/2012/CT-UBND về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 74
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2012 Quyết định số 1023/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi hành Quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh An Giang. 78
28,488,108 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner