"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2011 Ngày 30 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
01-08-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị, khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 16
12-08-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Xét tặng danh hiệu, Doanh nghiệp xuất sắc" và "Doanh nhân xuất sắc" tỉnh An Giang. 26
24-08-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan, tổ chức trong kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 36
29-08-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân tỉnh An Giang. 61
05-09-2011 Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển cho cấp huyện từ nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2012 – 2015 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ vốn đầu tư do tỉnh quản lý. 64
05-09-2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND xử lý các quy định về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, công nhận; danh mục chỉ tiêu kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở chế biến cá khô, mắm cá An Giang. 75
09-09-2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài. 115
13-09-2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang. 119
20-09-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y. 124
26-09-2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh. 127
26-08-2011 Chỉ thị số 09/2011/CT-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012. 130
20-09-2011 Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác Văn thư - Lưu trữ trên địa bàn tỉnh An Giang. 134
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2011 Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 137
31-08-2011 Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư và thương mại giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh An Giang. 141
28,493,533 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner