"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02 + 03           Năm 2006 Ngày 30 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-03-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBN d Về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 2/2005/TTLT- BCVT-VHTT-CA-KHĐTvề quản lý đại lý Internet trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
31-03-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh An Giang. 09
11-04-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2618/2003/QĐ-UB về ban hành chế độ quản lý, sử dụng khoản thu khai thác đá, cát sông dùng trong xây dựng. 27
12-04-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá thuê mặt nước, đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 28
19-04-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá cho thuê đất trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và khu du lịch. 32
20-04-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006-2010. 35
21-04-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang. 43
27-04-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. và truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. 53
27-04-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về việc áp dụng hệ số điều chỉnh đối với chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của các dự án xây dựng phòng học, trạm y tế theo mẫu dùng lại. 60
28-04-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Phát triển bảo hiểm y tế giai đoạn 2006 – 2010 tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010 tỉnh An Giang”. 63
28-04-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý đại lý Internet trên địa bàn tỉnh An Giang. 71
29-05-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 85
06-06-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND về việc quy định trình tự thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 115
28,485,514 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner