"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2015 Ngày 01 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-09-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
17-09-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-09-2015 Quyết định số 1847/QĐ-UBND công bố Danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 17
14-09-2015 Quyết định số 1913/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên Châu Thành thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Châu Thành. 57
14-09-2015 Quyết định số 1914/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên Châu Phú thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Châu Phú. 59
14-09-2015 Quyết định số 1915/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên Tịnh Biên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Tịnh Biên. 61
14-09-2015 Quyết định số 1916/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên An Phú thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp An Phú. 63
14-09-2015 Quyết định số 1917/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên Phú Tân thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phú Tân. 65
14-09-2015 Quyết định số 1918/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên Thoại Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thoại Sơn. 67
15-09-2015 Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2020. 69
15-09-2015 Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh An Giang về việc quy định tạm thời thu phí qua cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 77
17-09-2015 Quyết định số 1941/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu. 78
17-09-2015 Quyết định số 1942/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh An Giang. 80
21-09-2015 Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tiêu chí Cánh đồng lớn lúa, nếp tỉnh An Giang. 82
25,759,802 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner