"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2010 Ngày 30 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
26-07-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở dành cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. 30
13-08-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp. 38
16-08-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí đối với các trường mầm non và phổ thông công lập thuộc địa phương quản lý năm học 2010 – 2011. 67
25-08-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 70
21-06-2010 Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp tháo dỡ cầu tiêu không hợp vệ sinh, nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch. 113
29-07-2010 Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 117
13-09-2010 Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất- kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh An Giang. 119
14-09-2010 Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2010 – 2011. 124
22-09-2010 Chỉ thị số 11/2010/CT-UBND về việc đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang. 127
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2010 Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc ủy quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình cá nhân do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp. 130
23-08-2010 Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh An Giang. 131
28,494,405 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner