"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2015 Ngày 13 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-06-2015 Quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
24-06-2015 Quyết định số 1145/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh An Giang. 08
25-06-2015 Quyết định số 1164/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 42
02-07-2015 Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang. 43
02-07-2015 Quyết định số 1259/QĐ-UBND ban hành danh mục văn bản gửi, nhận qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng, không gửi văn bản giấy. 53
02-07-2015 Quyết định số 1261/QĐ-UBND ban hành hợp đồng mẫu liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh An Giang. 56
08-07-2015 Chỉ thị số 1306/CT-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất. 64
25,938,256 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner