"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2007 Ngày 31 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 04
07-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2008. 12
07-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2008. 15
07-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 19
07-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá. 22
07-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND về việc sửa đổi Quy định thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh An Giang. 26
07-12-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2007. 28
07-12-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập của tỉnh. 30
07-12-2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức thu đóng góp chi phí của người nghiện ma túy tự nguyện vào Trung tâm để cai nghiện, chữa bệnh. 32
07-12-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập. 34
07-12-2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND về phân cấp quản lý đối với tài sản nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quản lý theo quy định pháp luật. 37
07-12-2007 Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2007 nguồn vốn thu từ xổ số kiến thiết. 42
07-12-2007 Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện Đề án mức chất lượng tối thiểu trường tiểu học. 44
07-12-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND về chế độ trợ cấp địa phương đối với cán bộ chuyên trách; phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khóm; chế độ sinh hoạt. 45
07-12-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh địa giới hành chính xã Vĩnh Thạnh Trung để thành lập thị trấn Vịnh Tre thuộc huyện Châu Phú. 47
07-12-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh An Giang. 49
07-12-2007 Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009. 51
07-12-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2008. 53
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2007 Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 54
17-12-2007 Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 76
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2006. 83
07-12-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2008. 85
07-12-2007 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc bãi bỏ 2 loại phí, lệ phí của ngành giáo dục và đào tạo. 87
07-12-2007 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2008. 89
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2007 Quyết định số 3261/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật ban hành các bộ đơn giá XDCB, định mức XDCB và chuyển sang hình thức công bố. 92
28,552,072 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner