"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2007 Ngày 30 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-04-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch. 03
20-04-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành kèm theo quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 07
27-04-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu Cồn Tiên tỉnh An Giang. 12
21-05-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về Quản lý công tác đào tạo, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh An Giang. 18
22-05-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự tiếp nhận đơn; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường. 25
29-05-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê trên địa bàn tỉnh An Giang. 43
29-05-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và đoàn ngoại giao thuê nhà tại tỉnh An Giang. 48
04-06-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trong tỉnh An Giang. 54
11-06-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều kiện tối thiểu về kinh doanh nhà trọ. 61
03-04-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. 68
13-04-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. 70
19-04-2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 73
20-04-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang. 77
20-04-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ trên địa bàn tỉnh An Giang. 82
07-05-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007. 85
29-05-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND thực hiện cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 trên địa bàn tỉnh An Giang. 88
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh An Giang. 90
28,505,686 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner