"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2007 Ngày 30 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
13-06-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang. 85
14-06-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Phú ban hành kèm theo Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 97
25-06-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định công tác phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. 100
30-05-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND tăng cường quản lý Nhà nước về phát triển nuôi trồng thủy sản. 105
06-06-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2005 – 2010. 107
27-06-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND về việc tăng cường chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ. 109
29-06-2007 Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 112
28,510,970 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner