"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2016 Ngày 15 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang. 04
31-12-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND thay thế Phụ lục phiếu nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu tra cứu tình trạng hồ sơ trên địa bàn tỉnh An Giang. 22
31-12-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. 25
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
16-12-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của Chủ tịch UBND huyện Phú Tân. 47
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2015 Quyết định số 2885/QĐ-UBND quy định tạm thời Bộ tiêu thức phân công quản lý doanh nghiệp địa bàn tỉnh An Giang. 49
25-12-2015 Quyết định số 2886/QĐ-UBND về việc công nhận xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015. 54
25-12-2015 Quyết định số 2887/QĐ-UBND về việc công nhận xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015. 56
25-12-2015 Quyết định số 2888/QĐ-UBND về việc công nhận xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015. 58
25-12-2015 Quyết định số 2889/QĐ-UBND về việc công nhận xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015. 60
25-12-2015 Quyết định số 2890/QĐ-UBND về việc công nhận xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015. 62
25-12-2015 Quyết định số 2891/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015. 64
25-12-2015 Quyết định số 2892/QĐ-UBND về việc công nhận xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015. 66
25-12-2015 Quyết định số 2893/QĐ-UBND về việc công nhận xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015. 68
25-12-2015 Quyết định số 2894/QĐ-UBND về việc công nhận xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015. 70
25-12-2015 Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc công nhận xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015. 72
25-12-2015 Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc công nhận xã Long An, thị xã Tân Châu, đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2015. 74
28-12-2015 Quyết định số 2901/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc địa phương quản lý. 76
31-12-2015 Quyết định số 2942/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2016. 78
31-12-2015 Chỉ thị số 2939/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 91
29-12-2015 Kế hoạch số 612/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016. 100
29-12-2015 Kế hoạch số 613/KH-UBND hoạt động thông tin đối ngoại năm 2016. 111
28-12-2015 Công văn số 2159/UBND-KT về việc bảo đảm trật tự, ATGT dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 119
24,445,574 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner