"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2016 Ngày 25 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
13-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định Tiêu chí xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang. 16
05-01-2016 Chỉ thị số 03/CT- UBND về việc tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2015 Quyết định số 2934/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài. 33
05-01-2016 Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. 35
06-01-2016 Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Bính Thân năm 2016. 48
14-01-2016 Quyết định số 66/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 56
14-01-2016 Kế hoạch số 16/KH-UBND hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016. 57
14-01-2016 Thông báo số 21/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Trạm bơm 3 tháng 2 tại xã Vĩnh Trung và An Cư, huyện Tịnh Biên. 66
24,445,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner