"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2016 Ngày 03 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về việc trợ cấp thêm hàng tháng đối với Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2016 Quyết định số 94/QĐ-UBND công bố Danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 05
22-01-2016 Quyết định số 137/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp năm 2016. 45
25-01-2016 Quyết định số 149/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án thí điểm “Sáp nhập và thành lập Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020”. 55
29-01-2016 Chỉ thị số 222/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. 69
18-01-2016 Chương trình số 30/CTR-UBND chương trình công tác năm 2016. 72
19-01-2016 Kế hoạch số 32/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016. 105
21-01-2016 Kế hoạch số 37/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020. 110
20-01-2016 Thông báo số 34/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Đốc tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc và xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. 115
24,445,106 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner