"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2016 Ngày 16 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
02-02-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-01-2016 Quyết định số 163/QĐ-UBND về việc ban hành Danh sách ưu tiên sử dụng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn. 10
29-01-2016 Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 tỉnh An Giang. 76
28-01-2016 Kế hoạch số 53/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2016. 187
01-02-2016 Kế hoạch số 57/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2016. 192
01-02-2016 Thông báo số 58/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Bình Đức (phục vụ tái định cư khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu hường Bình Đức - Bình Khánh) tại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên. 197
24,445,165 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner