"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2016 Ngày 26 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-02-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
18-02-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh An Giang. 229
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-02-2016 Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. 233
17-02-2016 Quyết định số 364/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. 256
18-02-2016 Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định về công tác cấp phép xây dựng, kết nối hạ tầng, đăng ký sở hữu tài sản gắn liền với đất” trên địa bàn tỉnh An Giang. 261
18-02-2016 Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020. 273
24,445,246 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner