"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2016 Ngày 24 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ban hành mẫu “Đơn đề nghị xác nhận Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công”; mẫu “Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang. 04
09-03-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá quan trắc và phân tích Môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 09
10-03-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-03-2016 Quyết định số 494/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang và Tổ Giúp việc. 23
08-03-2016 Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc bổ sung có mục tiêu để thực hiện chi trả cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP. 26
08-03-2016 Quyết định số 516/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 và Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh về chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang. 31
08-03-2016 Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch năm 2016. 33
09-03-2016 Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 28 tháng 05 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định tạm thời mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách khuyến khích liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang. 39
09-03-2016 Quyết định số 562/QĐ-UBND ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 41
10-03-2016 Quyết định số 567/QĐ-UBND ban hành Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. 43
15-03-2016 Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang. 56
09-03-2016 Chỉ thị số 558/CT-UBND về việc tăng cường công tác cảnh báo, phòng chống và khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh An Giang. 58
07-03-2016 Kế hoạch số 101/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. 63
10-03-2016 Kế hoạch số 118/KH-UBND triển khai Tiểu Đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”. 68
14-03-2016 Kế hoạch số 122/KH-UBND công tác pháp chế năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang. 72
16-03-2016 Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016. 76
16-03-2016 Kế hoạch số 139/KH-UBND triển khai thực hiện quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016. 79
11-03-2016 Thông báo số 121/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng nút giao thông tại vị trí cầu kênh E (cầu vàng) tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. 84
24,445,429 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner