"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2016 Ngày 12 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-03-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 04
22-03-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. 15
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
29-03-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Châu Đốc. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-03-2016 Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn tỉnh năm 2016. 41
28-03-2016 Quyết định số 805/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh An Giang. 43
28-03-2016 Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang. 46
30-03-2016 Quyết định số 837/QĐ-UBND công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 3/2016). 51
30-03-2016 Quyết định số 838/QĐ-UBND công bố danh mục hàng hóa có xuất xứ từ nước/vùng lãnh thổ thứ ba được phép xuất khẩu qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 2/2016). 54
31-03-2016 Quyết định số 897/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh An Giang. 58
04-04-2016 Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý II năm 2016 tỉnh An Giang. 60
21-03-2016 Kế hoạch số 147/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016 - 2020. 68
21-03-2016 Kế hoạch số 148/KH-UBND về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang. 75
23-03-2016 Kế hoạch số 155/KH-UBND tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3. 81
28-03-2016 Kế hoạch số 158/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016. 86
01-04-2016 Kế hoạch số 167/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự. 92
01-04-2016 Kế hoạch số 171/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang. 95
01-04-2016 Công văn số 381/UBND-VX về việc thực hiện chất lượng bữa ăn ca và an toàn vệ sinh thực phẩm của người lao động. 103
31-03-2016 Thông báo số 161/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Hệ thống cấp nước Nam kênh Cần Thảo tại xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú. 106
31-03-2016 Thông báo số 163/TB-UBND về việc thu hồi đất bổ sung để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Trạm bơm 3 tháng 2 tại xã An Cư và An Nông, huyện Tịnh Biên. 109
01-04-2016 Thông báo số 170/TB-UBND về việc gia hạn thời hạn Thông báo số 25/TB-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối. 112
24,445,546 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner